|

The Rev. Pierce W. Klemmt

12/15/2013 | 00:10:37

The Rev. Pierce W. Klemmt | Reflection on Gratitude

10/27/2013 | 00:07:36

The Rev. Pierce W. Klemmt

06/30/2013 | 00:09:02

The Rev. Pierce W. Klemmt

06/09/2013 | 00:09:51

The Rev. Pierce W. Klemmt | The Day of Pentecost

05/19/2013 | 00:07:59

The Rev. Pierce W. Klemmt | Outreach Sunday

04/14/2013 | 00:14:24

The Rev. Pierce W. Klemmt | Easter Sunday

03/31/2013 | 00:09:55

The Rev. Pierce W. Klemmt

03/03/2013 | 00:11:39

The Rev. Pierce W. Klemmt | The Feast of the Epiphany

01/06/2013 | 00:12:07

The Rev. Pierce W. Klemmt

12/16/2012 | 00:13:19

login